Γέλιο

Το γέλιο είναιγενικά καλό σημάδι, εκτός από την περίπτωση που είσαι άρρωστος, όπου σημαίνει ότι θα στενοχωρηθείς πάρα πολύ επειδή η κατάσταση σου θα χειροτερέψει.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!