Σκουλαρίκια

Τα σκουλαρίκια όπου και όπως τα δεις συμβολίζουν την ψευτιά και την υποκρισία.

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!